PDTM Management

    Deskundig en Nuchter

     

    Tijdens het prille stadium voor het bereiken van overeenstemming over de aanpak. Blinkt PDTM uit in het afstemmen van belangen en het zorgen voor draagvlak. Partijen bereid vinden gezamenlijk op te trekken is een specifieke eigenschap van de procesmanagers van PDTM.

    Het opstellen van de gemeenschappelijke kaders en opdrachtformulering in een onoverzichtelijk krachtenveld staat hierbij centraal. Wat uiteindelijk resulteert in een gedragen masterplan, visie of besluit.

    All Rights Reserved...