PDTM Management

    Deskundig en Nuchter

     

    Voor aanvang van de opdracht stellen wij in samenspraak met de opdrachtgever de werkwijze en de te behalen resultaten vast. Een opdracht kan op locatie bij de klant of vanuit ons kantoor worden uitgevoerd. De opdracht kan zelfstandig of in teamverband worden uitgevoerd. Al onze werkzaamheden kenmerken zich door een integrale aanpak, door het combineren van organisatiekunde, bestuurskunde, financiën, sociologie, planologie en techniek en deskundigheid op het gebied van ruimtelijke ordening en kennis van gemeenten en het opereren binnen bestuurlijke omgevingen.

    PDTM streeft naar duidelijke resultaten met een breed draagvlak, veelal bereikt door een intensieve samenwerking van diverse partijen.

    All Rights Reserved...